Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.

Mesleki Profil Sözleşmesi

 

1. Taraflar
Bu Mesleki Hesap Ve Profil Oluşturma Sözleşmesi (Bundan böyle “Hesap Sözleşmesi" olarak anılacaktır); “Zonguldak Teknopark Çınartepe Mah. Adnan Menderes Cad. No: 91 cm Merkez /Zonguldak” adresinde mukim Resibu Bilgi Teknolojileri İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı Anonim Şirketi (Bundan böyle "Resibu" olarak anılacaktır) ile www.resibu.com platformunda hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve platformda yer alan şartlar ile kurallara onay veren Mesleki Hesap ve Profil Sahibi (Mesleki Hesap Sahibi) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar
2.1. Resibu.com: www.resibu.com alan adı altında hizmet veren Resibu Bilgi Teknolojilerine İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş.’ne ait internet sitesini ve Resibu web Platform’una mobil cihazlardan erişim sağlamak için App Store ve Google Play Store’dan indirilen yazılımlar mobil uygulamasını ifade eder. Bundan sonra sözleşmede “Platform” olarak bahsedilecektir.
2.2. Kullanıcı: Platform'a erişen ve belirlenen koşullar dahilinde sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek veya tüzel kişidir.
2.3. "Resibu.com Üyeliği": Üyelik Sahibinin Platform'da sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri başarıyla gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda Resibu'ya taleplerde bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, sunulan hizmetlere dair raporları inceleyebildiği, sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "E Posta adresi" ve "şifre" ile erişim sağladığı, kişiye özel Platform üzerinden yayınlanan internet sayfalarının tamamı.
2.4. Bireysel Üyelik Sahibi: Platform’da şahsi bilgileri ile hesap açan ve Resibu’nun sunduğu hizmetlerden faydalanan kullanıcıdır. Bundan sonra sözleşmede “Üyelik Sahibi veya Üye” olarak bahsedilecektir.
2.5. Mesleki Hesap ve Profil Sahibi : Platform’da hesap açan ve Platform dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Hesap Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, Resmi olarak mesleki faaliyet gösteren, göstermiş veya gösterecek kullanıcıdır. Bundan sonra sözleşmede “Hesap Sahibi” olarak bahsedilecektir.
2.6. Mesleki Hesap ve Profil: Platform’da daha önce bireysel hesap açan ve resmi olarak mesleki faaliyet gösteren,göstermiş veya gösterecek bireysel kullanıcı kişiler tarafından Mesleki Profil sayfası da açılabilir, Mesleki Profil Sahibi olmak isteyen Kullanıcının, Platform’daki Mesleki Hesap Sahibi Kayıt formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, Resibu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve Resibu tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Hesap Sahibi hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan Mesleki Hesap Sahibi olunamaz. Hesap Sahibi başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Resibu tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Resibu gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; Mesleki Hesap Sahibinin hesabını kapatabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.
2.7. Mesleki Profil Sayfası: Mesleki Hesap Sahibinin Platform üzerinde kullanıcılara açık olarak çalışmalarını göstermek adına kendisine ve yaptığı işlere ait görsel ve yazılı bilgilerin yer aldığı Platform sitesinde yer alan profil sayfasıdır. 

2.8 Resibu Hizmetleri (Hizmetler): Resibu tarafından sunulan hizmetler, Hesap Sahibi'nin bu Hesap Sahibi Sözleşmesi içinde tanımlanan işlemleri gerçekleştirmesi amacıyla Platform platformunda kullanabileceği araçlardır. Resibu, sunduğu Hizmetler dahilinde Platform içinde her zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapma yetkisine sahiptir. Bu tür değişiklikler ve/veya uyarlamalar ile ilgili olarak Hesap Sahibi'ne gerekli bilgilendirme Platform üzerinden yapılır ve yeni kurallar ve koşullar, Platform’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
2.9. İçerik: Platform'da bulunan ve herkesin erişebildiği her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, kayıt gibi görsel, yazılı ve işitsel içerikler.
2.10. Resibu Arayüzü: Resibu ve Hesap Sahibi tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenmesi ve Resibu Veri tabanından sorgulanabilmesi için kullanılan özellikler, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabi ve tüm fikri hakları Resibu'ya ait olan tasarımlar içinde yer alır. Bu özellikler, Platform üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi yönlendiren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.
2.11. Resibu Veri Tabanı: Resibu'ya ait olan, Platform platformu içinde erişilebilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan bir veri tabanıdır.
2.12. Resibu Emlak Portföyüm: Şirket veya Gayrimenkul Danışmanlık ofisi hesaplarının ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece Hesap Sahibi ve onun atadığı alt kullanıcılar tarafından kullanıcı mail adresi ve şifre ile erişilebilen ve kullanılabilinen özel sayfadır. Sözleşme içerisinde Kısaca R.E.P. olarak bahsedilecektir. Alt kullanıcı olarak atanan bireysel hesap Sahiplerinin işlemlerinden R.E.P. Hesap Sahibi bireysel kullanıcı sorumludur.
2.13. R.E.P. Showroom: İlan yayınlanması için satın alınması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği Platform ürünüdür. Showroom’da Platform tarafından ilan sayısı, türü ve niteliği ile ilgili çeşitli ticari paketler Hesap Sahibi kullanımına sunulması Platform tarafından belirlenir.
2.14. R.E.P. Showroom Kullanıcıları: Bireysel üye olan kullanıcının, Platform’daki Şirket Profil veya Gayrimenkul Danışmanlık ofisi hesabı açılışı kayıt işlemlerinin onaylanmasından sonra proje sunumu ve emlak satışı ile ilgili ticari faaliyetlerinde Platform uygulama ve hizmetlerinden yararlanabilmesi için R.E.P. Showroom ürünlerini kullanarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilen Bireysel Üyelik Sahibi ve onun alt kullanıcı olarak atadığı bireysel üyelerdir.
2.15. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 3/d maddesine göre, kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait olan her türlü bilgiyi ve KVKK m.6/1'de sayılan özel nitelikli kişisel verileri de içerir.
2.16. Özel nitelikli kişisel veri: Bireylerin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşleri, felsefi inançları, dini, mezhebi veya diğer inançları, giyim tarzları, toplumsal grup üyelikleri, sağlık durumları, özel yaşamları, hukuki geçmişleri ve güvenlik önlemleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik bilgiler dahil, özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilir.
2.17. Üçüncü Şahıs: Resibu, haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

3. Mesleki Hesap Ve Profil Oluşturma Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı
3.1. İşbu Hesap Sahibi Sözleşmesinin konusu, Platform’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Hesap Sahibi Sözleşmesi ve ekleri ile Platform içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin Resibu tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, Platform Hizmetlerini kullandığında işbu Hesap Sahibi Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, Platform içeriklerine, hesaba ve Hizmetlere ilişkin Platform tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca hizmetlerin kullanımı, kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaştırıldığı ve saklandığı konularını içeren Resibu Çerez Politikasına ve Resibu Gizlilik Politikasına tabidir.

4. Mesleki Hesap Sahibi Olma Şartları:
4.1. Hesap Sahibi başvurusunda bulunmuş olmak, Resibu tarafından işbu Hesap Sözleşmesi kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak ve İlan Verme Kurallarına aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. Resibu, hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Mesleki Hesap ve Profil Oluşturma Sözleşmesini akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Mesleki Hesap Sahibi nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 
4.2. Resibu herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Hesap Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Mesleki Hesap Sahibinin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. Platform’da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Mesleki Hesap Sahibinin Resibu bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.
4.3. Mesleki Hesap Sahibinin, Platform’da R.E.P. oluşturabilmesi ve R.E.P. Showroom paketi satın alabilmesi için Şirket Hesap veya Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi Hesap sözleşmesinin gerekliliklerini sağlayarak Platform ilgili sözleşmelerin ayrılmaz parçası olan eklerin ve ayrıca Platform’da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, Mesleki Hesap Sahibi olarak Hesap Sözleşmesi ile eklerine ve Platform’da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmelidir. Sisteme yeni bir Showroom Kullanıcısı tanımlanması sırasında da Resibu aynı şekilde, ilgili Showroom Kullanıcısının ve/veya Showroom Sahibi adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Mesleki Hesap Sahibi nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.
4.4. “Hesap Sahibi Bireysel Üye”, R.E.P. üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Hesap Sahibi Bireysel Üye”, girişini yaptığı ilanların Platform’un ilan verme ve R.E.P. Showroom kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde hiçbir kullanıcı ve üyeyi yanıltmaya yönelik olmadığını kabul eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Mesleki Hesap Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. Hesap Sahipleri, hesap aktifliği süresince, Platform'un hizmetlerinden faydalandıkları esnada ve Resibu’nun hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirdiklerinde, Platform'da açıklanan yönergeleri, beyanları, yürürlükteki tüm kanunları ve etik değerleri dikkate alacaklarını taahhüt etmektedirler. Hesap Sözleşmesi hükümleri ile birlikte Platform'daki tüm şart ve kuralları okuyup anladıklarını ve onayladıklarını ifade etmektedirler.
5.1.2. Mesleki Hesap Sahibi, faaliyet gösterdiği sektörle ilgili sektörlerde geçerli olan yasal gereksinimlere uygun Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika ve benzeri belgelere sahip olmadan ilanlarını yayınladığında, bu durum Resibu'yu maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı zararlara maruz bırakabilir. Bu tür zararlarla karşılaşması halinde, Resibu'nun, bu zararları Mesleki Hesap Sahibine karşı rücu ederek ondan talep etme hakkı mevcuttur.
5.1.3. Hesap Sahibi, hesabını başka birine ait veya hayali sahte profiller oluşturarak, kimlikle ilgili yanıltıcı veya aldatıcı bilgilerle oluşturmayacak ve Platform'a eklediği bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve yazışmaların doğru ve yasal olduğunu, bu içeriklerin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini, özellikle fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlali yaratmayacağını beyan eder. Ayrıca, Platform'da kendisi, kendi firması veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya, promosyon içerikleri, yarışmalar, çekilişler veya promosyon teklifleri gibi ticari amaçla kullanmayacak ve bu amaçla başkalarının şifre veya diğer bilgilerini elde etmeyeceğini taahhüt eder.
5.1.4. Hesap Sahibi, herhangi bir politik düşünceyi, dini inancı vb. propagandaya yönlendiremez. Aynı şekilde, ırkçılığı, hoşgörüsüzlüğü, herhangi bir birey veya topluluğa yönelik nefreti veya fiziksel zararı teşvik eden içerikler yayınlayamaz. Ahlaki olmayan cinsel içerikleri paylaşamaz ve maddi değerleri vadetme veya talep etme hakkına sahip değildir.
5.1.5. Bu maddenin yanı sıra, Hesap Sahibi tarafından Platform'a yüklenen ve bu Koşullar ile Platform'da belirtilen diğer şartlara aykırı bilgiler ve içerikler, herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin Resibu tarafından Platform'dan kaldırılabilecektir. Bu tür içerikler nedeniyle Hesap Sahibinin Platform'dan faydalanma hakkı kısmen veya tamamen askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.
5.1.6. Hesap Sahibi, Platform'da planlanan geliştirmeler ve diğer değişikliklerin uygulanması sürecinde, geçici olarak Platform'a erişiminin kesilerek Platform’a girişinin engellenebileceğini kabul eder.
5.1.7. Platform Hizmetleri, yalnızca 18 yaşından büyük kişiler için tasarlandığından dolayı Platform Hizmetlerini kullanmak için; Asgari Yaş" gerekliliğini yerine getirmek, yani 18 yaş veya daha büyük olmak, Sadece bir Resibu hesabı sahibi olmak ve bu hesabı gerçek adınızla kullanmak, Resibu Hizmetlerini kullanmak için Resibu tarafından kısıtlanmamış olmak için şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, başkalarının adına hesap oluşturmak veya yanlış bilgilerle hesap oluşturmak da dahil olmak üzere, koşullarımızı ihlal eden davranışlar yasaktır. Not: "Asgari Yaş," 18 yaş veya daha büyük olmanız gereken yaş anlamına gelir. Ancak, yerel yasalara göre Platformun Hizmetleri sunabilmesi için özellikle kişisel bilgilerinizin kullanımı dahil olarak yaş sınırlamaları değişebilir. Bu nedenle Asgari Yaş, size sunulan hizmetlerin yasal gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.
5.1.8. Hesap Sahipleri, Mesleki Hesap Sahibi hesaplarının sahipleridir ve güçlü bir şifre kullanmayı ve şifrelerini gizli tutmayı taahhüt ederler, Hesaplarının herhangi bir bölümünü (örneğin, bağlantıları) başkalarına vermemeyi, yasalara, Resibu'nun belirlediği "Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler" listesine ve diğer ilgili sözleşmelere uymayı, Hesapları kapatılmadıkça veya kötüye kullanım bildirilmedikçe, hesap sahipleri hesaplarıyla ilgili tüm işlemlerden sorumlu olduklarını tüm şart ve kuralları okuyup anladıklarını ve onayladıklarını ifade etmektedirler.
5.1.9. Mesleki Hesap Sahibi, kendisine ait "E Posta" ve "şifre" ile hesabına giriş yapma sorumluluğunu taşır ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgiler yalnızca kendisi tarafından kullanılmalıdır. Mesleki Hesap Sahibi, " E Posta " ve "şifre" ile ilgili olarak başka bir Hesap Sahibine devir veya üçüncü kişilere kullanım izni veremez.Üye profilinin başka bir kişi tarafından kullanıldığı tespit edilirse veya böyle bir şüphe varsa, Resibu'nun hesap sahipliği askıya alma veya sonlandırma hakkı saklıdır.
5.1.10. Mesleki Hesap Sahibi, "kullanıcı adı" ve "şifre" bilgilerini herhangi bir amaçla diğer bir kullanıcıyla, şirketle, üçüncü bir kişiyle veya yazılımsal bir arayüzle paylaşamaz. Bu tür paylaşımların neden olabileceği ihmal veya kusurlar sonucunda, diğer kullanıcılar, Resibu veya üçüncü tarafların uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı zararlardan Mesleki Hesap Sahibi sorumlu olacaktır. Bu tür bir durumda Resibu'nun uğradığı zararlar için Mesleki Hesap Sahibi'nden tazminat talep etme hakkı saklıdır.
5.1.11 .Mesleki Hesap Sahibi, ile diğer kişiler arasındaki ilişki göz önüne alındığında, Hesap Sahibine aittir. Ancak, bir Hizmet, hesap sahibinin kullanımı için başka bir taraf tarafından satın alındıysa, bu Hizmeti satın alan tarafın, hesap sahibinin bu ücretli Hizmete erişimini kontrol etme ve bu ücretli Hizmetin kullanımına dair raporları alma hakkı vardır. Bununla birlikte, bu haklar, Bireysel Üyelik hesabıyla ilgili değildir.
5.1.12. Mesleki Hesap Sahibi, Platform Hizmetlerinin Resibu tarafından değiştirilebileceğini, sonlandırılabileceğini veya durdurulabileceğini ve ayrıca yasaların gerektirdiği şekilde bildirimde bulunarak fiyatlarda değişiklik yapılmasına izin verilebileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.1.13. Diğer kişilerin Resibu Hizmetlerinde yayınladıkları içeriklerin ve bilgilerin kullanım sorumluluğunun tamamen Mesleki Hesap Sahibine ait olduğunu üye kabul eder ve taahhüt eder. Mesleki Hesap Sahibi, yasalara ve sözleşmelere aykırı bir şekilde bu içerikleri kullanmasının sonucunda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle, Resibu'nun zararlarını tazmin etmek amacıyla Bireysel üyeye ve Hesabın ait olduğu kurumsal yapıya rücu etme hakkı saklıdır.
5.1.14. Platform’da bulunan yazılım, grafikler, görsel, metinler ve tasarımlar dahil olmak üzere tüm içeriklerin hakları ve bu içeriklerin kullanım yetkisi Resibu'ya aittir. Bu nedenle, Platform’un tasarımı, içeriği ve veri tabanlarında kullanılan bilgi ve yazılımların kopyalanması veya Platform dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Bunlara ek olarak, Hesap sahiplerinin, Platform'un güvenliğini tehdit edebilecek veya Resibu'ya ait yazılımların işleyişini veya diğer Hesap Sahiplerinin Platform'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmaları, Platform'a orantısız bir yük bindirmeye çalışmaları, Platform'da yayınlanan veya diğer kullanıcılar tarafından eklenen bilgilere ve içeriklere izinsiz erişmeye çalışmaları, bu bilgileri kopyalamaya, silmeye, değiştirmeye veya denemelerde bulunmaya çalışmaları, Platform'un genel güvenliğini tehdit edebilecek veya tüm Platform kullanıcılarına, Bireysel Üyelere ve Hesap Sahiplerine zarar verebilecek eylemlerde bulunmaları, Platform'un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engellemeye yönelik yazılımları kullanmaları, bu yazılımları kullanmaya çalışmaları veya yazılım, donanım veya sunucu çalışmalarını aksatmaya çalışmaları, bozmaya çalışmaları, tersine mühendislik yapmaya çalışmaları, saldırılar düzenlemeye çalışmaları, meşgul etmeye çalışmaları veya başka bir şekilde müdahale etmeleri kesinlikle yasaktır.
5.1.15. Platform'da yayınlanan, görüntülenen, Üye ve Hesap profillerinde bulunan her türlü içeriğin, Resibu'nun önceden izni olmadan diğer internet platformlarında, gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, dergilerde veya benzer mecralarda yayınlanması yasaktır.
5.1.16. Platform Hizmetlerini kullanırken maalesef eksik, yanlış, gecikmiş, rahatsız edici, yanıltıcı, kanun dışı ve zarar verici olabilecek içerik veya bilgilerle karşılaşma ihtimaliniz bulunmaktadır. Resibu, genellikle Bireysel Üyeler, Hesap Sahipleri veya diğer kişiler tarafından sunulan içerikleri gözden geçirmez. Tüm kullanıcı, üye ve hesapların içeriklerinden veya bilgilerinden kaynaklanan sorumluluk Resibu'ya ait değildir. Resibu, Hizmetlerin yanlış kullanılmasını her zaman engelleyemez ve bu tür yanlış kullanımlardan Resibu sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Kullanıcılar, Bireysel Üyeler ve Hesap Sahipleri, kendilerinin veya Resibu'nun T.V., Radyo veya Sosyal medya yayınlarında geçen konular içinde, kendilerinin veya Resibu'nun yanlışlıkla ilgili içerikle ilişkilendirilme riskini kabul eder. Kullanıcılar, Üyeler ve Hesap Sahiplerinin bu tür durumlarla başa çıkmak için özellikle ilgili seçenekleri bulunmaktadır.
5.1.17. Mesleki Hesap Sahibi aşağıda belirtilenleri YAPMAMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDER:
(1)     Resibu'da yanlış kimlik oluşturma, yanlış temsil etme veya başka bir gerçek veya tüzel kişi adına hesap profili oluşturma veya başkasının hesabını kullanma veya kullanmaya teşebbüs etme.
(2)     Yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri (örneğin tarayıcı eklentileri veya teknoloji) kullanarak Hizmetleri elde etmek veya Hizmetlerden profilleri ve diğer verileri kopyalamak için geliştirme, destekleme veya kullanma.
(3)     Herhangi bir güvenlik özelliğini etkisiz hale getirme veya erişim kontrolünü aşma, Hizmet kullanım sınırlarını geçme veya devre dışı bırakma (anahtar kelime aramalarında büyük/küçük harf kullanma dahil).
(4)     Resibu'nun izni olmadan doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla elde edilen bilgileri kopyalama, kullanma, ifşa etme veya dağıtma.
(5)     Açıklayamayacağınız bilgileri (örneğin, işverenler dahil diğer kişilerin gizli bilgileri) ifşa etme.
(6)     Diğer kullanıcıların gönderilerini veya diğer içerikleri (Creative Commons lisanslarına uygun olmadıkça) izin almadan kopyalama veya dağıtma.
(7)     Resibu'nun izni olmadan fikri mülkiyet hakları (örneğin telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır) gibi hakların ihlali.
(8)     Yazılım virüsleri, solucanlar veya diğer zararlı kodlar içeren herhangi bir şeyi gönderme.
(9)     Tersine mühendislik yapma, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma veya kaynak kodlarına erişme girişiminde bulunma.
(10)     Resibu ile ilişkinizin yanıltıcı bir şekilde belirtilmesi veya ima edilmesi.
(11)     Resibu'nun izni olmadan Hizmetlerin kiralanması, satılması veya paraya çevrilmesi.
(12)     Resibu'nun izni olmadan Hizmetlerle derin bağlantı kurma, profilinizi veya Hizmetlerdeki bir Grubu tanıtmak dışında herhangi bir amaçla Hizmetlerle derin bağlantı kurma.
(13)     Bot veya diğer otomatik yöntemler kullanarak Hizmetlere erişme, kişileri ekleyip indirme, mesaj gönderme veya yeniden yönlendirme.
(14)     Rekabetçi amaçlarla Hizmetlerin kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izleme.
(15)     Hizmetlerin görünüşünü veya işlevselliğini taklit etme.
(16)     Hizmetlerin kapatılması veya değiştirilmesi.
(17)     Hizmetlerin çalışmasını engelleme veya makul sınırları aşan bir yük uygulama.
(18)     Resibu Politikaları veya ilgili Hizmetlerle ilgili ek koşulların ihlali.

 Mesleki Hesap Sahibinin Diğer Taahhütleri Aşağıdaki şekildedir:

(19)     Hesap Sahibi, Platform üzerinden Resibu'nun kontrolü dışındaki diğer internet sitelerine, platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini kabul eder. Bu tür linklerin, bağlantı verilen internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesinin veya içerdiği bilgilerin doğruluğu veya uygunluğu hakkında herhangi bir beyan veya garanti içermediğini bilir ve kabul eder. Ayrıca, bu linkler aracılığıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği konusunda Resibu'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
(20)     Hesap Sahibi, Platform'a virüs, solucan veya diğer saldırıların veya izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Platform'dan veya Platform'a veri aktarımından kaynaklanacak herhangi bir garanti vermediğini anlar ve kabul eder. Ayrıca, Resibu'nun yazılım desteği, bakımı, güncellemeleri veya yeni sürümleri sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
(21)     Hesap Sahibi'nin Platform hesap Sahipliği sona erdiğinde, Platform'a yüklediği içerikler, fotoğraflar ve profil bilgileri Resibu kayıtlarından silinecek ve Hesap Sahibi, bu bilgilere artık erişemeyeceğini kabul eder.
(22)     Hesap Sahibi'nin işbu Sözleşme kapsamında hesap Sahipliği sona erse bile, yükümlülükleri ve kişisel haklarının korunması ve gizlilikle ilgili yükümlülüklerinin devam edeceğini kabul eder. Hesap Sahibi, Hesabı iptal ederken ücretli hizmetler için ödediği ancak kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağını ve bu ödemelerin geri alınamayacağını kabul eder.
(23)     Hesap Sahibi, Platform'da belirtilen tüm kurallara, beyanlara, mevzuata ve ahlaki kurallara uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Hesap Sözleşmesi hükümleri ile Platform'daki tüm şartları anladığını ve onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
(24)     Hesap Sahibi, Resibu tarafından yürürlükteki mevzuat gereği resmi makamlara bilgi verme zorunluluğu olduğu durumlarda; Hesap Sahibine ait gizli, özel veya kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri veya ticari bilgilerin resmi makamlara iletilmesine yetkili olduğunu kabul eder ve bu nedenle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Ayrıca, Hesap Sahibi, Platform üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi veya kurumun haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Resibu’ya başvurması ve yargı yoluna gitmeyi planladığını bildirmesi durumunda; Hesap Sahibi'nin ad ve soyad bilgilerini ilgili taraflara aktarabileceğini kabul eder.
(25)     Hesap Sahibi, 'Resibu Hesabına girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini koruma yükümlülüğünü taşır ve bu bilgileri yalnızca kendisi kullanmalı ve gizli tutmalıdır. Bu konuda ihmal veya kusurları sonucunda diğer Hesap Sahipleri, Resibu veya üçüncü tarafların uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan tam sorumluluğu kabul eder.
(26)     Hesap Sahibi, Platform'da sağladığı bilgilerin ve içeriklerin doğru ve yasal olduğunu kabul eder ve taahhüt eder. Ayrıca, bu bilgilerin ve içeriklerin Platform'da yayınlanmasının veya bu içeriklerle ilgili ürünlerin satılmasının mevzuata aykırı olmadığını garanti eder. Resibu, Hesap Sahibi tarafından iletilen veya yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir ve bu nedenle bu bilgilerin yanlışlığı veya hatalı olması nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
(27)     Hesap Sahibi, Resibu'nun yazılı onayı olmadan işbu Hesap Sözleşmesi'ni veya bu sözleşmenin kapsadığı hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez. Aksi takdirde, Resibu'nun doğacak her türlü maddi ve manevi zararını tazmin etmeyi kabul eder. Resibu, Hesap Sahibinin üyelik ve hesap bilgilerini üçüncü kişilere devrettiğini veya başkalarının hesabını kullanmalarına izin verdiğini tespit ettiğinde, ilgili Hesap Sahibinin hesabını herhangi bir açıklama yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar. Hesap Sahibi, bu tür devir ve kullanım nedeniyle uğrayabileceği zararlar veya talepler konusunda Resibu'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
(28)     Hesap Sahibi, Platform üzerinde hukuka uygun amaçlar doğrultusunda işlem yapabilir. Ancak, Hesap Sahibi'nin Platform'da gerçekleştirdiği her işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kendisine aittir. Hesap Sahibi, Resibu’nun veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya kişisel verilerine, şahsi haklarına, malvarlığına, tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dâhilinde bulunan resimler, metinler, görsel ve işitsel içerikler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler gibi materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka bir veri tabanına aktarmayacağını veya bu tür içerikleri Platform'a yüklemeyeceğini kabul eder. Hesap Sahibi, bu tür eylemlerle herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Hesap Sahibi, işbu Hesap Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı Resibu'nun doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
(29)     Hesap Sahibi, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerde meydana gelen herhangi bir ayıp veya sorunla ilgili olarak Resibu'nun hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesindeki herhangi bir talep veya sorumluluğun, ilgili mal veya hizmetin satıcısıyla ilgili olduğunu ve bu konudaki herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü kabul ederek, Resibu'yu bu tür sorumluluklardan muaf tuttuğunu ve tutacağını kabul ve taahhüt eder. 
(30)     Hesap Sahibi, Hesap oluşturma aşamasında verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu yeni ve güncel bilgileri derhal Resibu'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimde bulunmaması halinde, Resibu'nun doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm zararlar için Bireysel Üyelik Sahibine ve Hesap kaydının oluşturulduğu kurumsal yapıya rücu hakkı saklıdır.
(31)     Hesap Sahibi, Platform veya Resibu sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunmamayı kabul eder. Bu, Platform'un ve diğer Resibu yazılımlarının normal işleyişini veya diğer kullanıcıların Platform'dan faydalanmasını engelleyebilecek eylemleri içerir. Hesap Sahibi, sisteme veya Platform'a orantısız yük getirebilecek girişimlerde bulunmamayı taahhüt eder. Ayrıca, Platform'un kaynak kodlarına veya Resibu sistemlerine izinsiz erişmeyeceğini, bu bilgileri kopyalamayacağını, silmeyeceğini, değiştirmeyeceğini veya bu konuda denemeler yapmayacağını kabul eder. Ayrıca, Platform'un normal işleyişini engelleyebilecek yazılımlar kullanmayacağını veya böyle yazılımlar kullanmaya teşebbüs etmeyeceğini, herhangi bir şekilde Resibu sunucularına yetkisiz erişim sağlamayacağını ve müdahale etmeyeceğini kabul eder.
(32)     Hesap Sahibi, Platform'un kesintisiz veya hatasız olacağını, ya da Platform'un kullanılması veya bu siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların garanti edileceğini kabul etmemektedir. Resibu tarafından bu yönde herhangi bir taahhüt verilmemiştir. Dolayısıyla, Platform'un kesintiye uğraması veya Hesap Sahibi'nin beklenen faydayı elde edememesi gibi durumlarda herhangi bir hak veya talepte bulunma hakkı olmadığını kabul etmektedir.
(33)     Hesap Sahibi, Resibu’ya Hesap oluşturmak için herhangi bir ücret ödemeyecek olup Platform’a ücretsiz giriş yapabilecektir. Hesap Sahibi, Resibu’nun sunduğu ücretli hizmetler kapsamındaki ilan ve hizmet ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Aksi halde, Resibu tarafından Bireysel Üyelere ve hesaplara sunulan ücretli hizmetlerden faydalanamayacaktır. 
(34)     Hesap Sahibi, yukarıda açıklanan madde kapsamında Resibu tarafından sunulan ücretli hizmetlerden yararlanmak istemesi durumunda, Resibu tarafından belirlenen ücretleri ödemeyi kabul eder ve bu ücretleri, kendisine ait ve kullanımına izin verilen ödeme yöntemi ile ödemeyi taahhüt eder. Ayrıca, kendi beyan ettiği ödeme yöntemini kullanarak yapacağı ödemelerde sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve herhangi bir zarar durumunda Resibu ve çalışanlarının bu zararı talep etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Eğer belirlenen ücretlerin tahsili aylık vade süreleri içinde mümkün olmazsa, Resibu haklarını saklı tutar ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hesabı iptal etme veya askıya alma hakkına sahiptir.
(35)     Resibu tarafından sunulan Hizmet’lere ilişkin bedeller, aksi işbu Hesap Sözleşmesi’nde veya Platformda açıkça belirtilmedikçe, sadece bir Bireysel Üyelik Sahibi için geçerlidir. 
(36)     Resibu, bu Hesap Sözleşmesi kapsamında Hesap Sahiplerine hediye sunabileceği ürün ve/veya hizmetlerin koşullarını ve kullanım süresini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahiptir. Bu koşulları ve süreleri Hesap Sahibine önceden bildirmek yükümlülüğü olmaksızın, kullanım süresi sonunda Resibu'nun bu hizmetleri sonlandırma hakkı saklıdır.
(37)     Resibu, zaman zaman Platform'da çeşitli ücretli hizmetleri ücretsiz veya indirimli olarak sunma fırsatı yaratabilir ve bu hizmetlerin fiyatlarına, ödeme vadelerine ve sürelerine ilişkin kampanyalar düzenleyebilir. Ayrıca, bu ücretsiz, indirimli ve/veya kampanyalı hizmetleri ve içerikleri tek taraflı olarak sonlandırma ve tamamen ücretli hale getirme hakkına sahiptir. Hesap Sahibi, bu tür ücretsiz, indirimli ve/veya kampanyalı hizmetlerden yararlanırken ve Resibu'nun belirlediği koşullara uygun olarak bu hizmetleri sonlandırırken hiçbir talepte bulunma hakkı olmadığını ve Resibu'nun bu hizmetleri uygulamaya alma ve kaldırma yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
(38)     Hesap Sahibi, Resibu'nun herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Platform'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca, Hesap Sahibi, Platform'a yüklediği bilgileri ve içerikleri, dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişiminden koruma, silme, üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve düzenleme hakkına sahip olduğunu ve bu içeriklerin güvenliği açısından izleme, kontrol etme ve işbu Hesap Sözleşmesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda saklama yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

5.2 Resibu'nun Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. Resibu, işbu Hesap Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Platform’da belirtilen açıklamalar ve işbu Hesap Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Hesap Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Resibu her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Hesap Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2. Resibu, Hesap Sahipleri tarafından Platform’a iletilen veya hesap profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet Sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddimanevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.2.3. Resibu Platform’u ve Hizmetleri’nin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Mesleki Hesap Sahibinin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Resibu Platform üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Hesap Sahibi Platform’u ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Platform’u ve Hizmetleri kullandığı haliyle kabul etmiş sayılır. 
Resibu:
(1)     Mesleki Hesap Sahibi’nin Platform ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Mesleki Hesap Sahibinin Hesap Sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
(2)     Tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;
(3)     İletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;
(4)     Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  
(5)     Voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;
(6)     İşletim sistemi uyumsuzluklarından;
(7)     Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Mesleki Hesap Sahibinin Showroom ve/veya Platform’u kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Mesleki Hesap Sahibi veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
5.2.4. Resibu, Üye tarafından Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 
5.2.5. Resibu, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Resibu, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Hesap Sahibinin dikkatini çekmektedir. Hesap Sahibi internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.6. Hesap Sahibi, Platform’da paylaştığı her türlü içerikten; Resibu ve Platform’da sunulan hizmetleri işbu Sözleşme ve Platform’un ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi ya da Platform’un kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Bireysel Üye’ye veya Hesap Sahibi Kurumsal Yapıya iletilecek yahut rücu edilecektir.
5.2.7 İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen haller dışında Hesap Sahibinin işbu Sözleşmede yer alan düzenlemelere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Platform’u herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Hesap Sahibi’nin faaliyetlerinin ya da varsa Platform’a dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Resibu, Hesap Sahibinin Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Resibu tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Resibu tarafından feshedilebilecektir. Hesap Sahibinin bu nedenle Resibu’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
5.2.8. Resibu dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşmeyi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. 
5.2.9. Platform’un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Resibu’nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Resibu’ya aittir. Hesap Sahipleri, Resibu hizmetlerini ve Resibu’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Resibu hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Hesap Sahibi, uğranılan zararlardan dolayı Resibu’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Hesap Sahipleri, Resibu’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
5.2.10. Resibu’nun telif haklarına tabi çalışmaları, Resibu ticari markaları, Resibu ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
5.2.11. Resibu, Platform’un işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Hesap Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Resibu bu mesajı giren Mesleki Hesap Sahibinin hesabını herhangi bir bildirim yapmadan kapatabilir. Resibu, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Mesleki Hesap Sahibine ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Platform’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
5.2.12. Resibu, ilan sayfaları da dahil olmak üzere Platform’da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.
5.2.13. Resibu, Hesap Sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Hesaplarını sonlandırma ve ilgili hesapları silme hakkına da sahiptir.
5.2.14. Resibu’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır.
5.2.15. Hesap Sahiplerinin yayınladığı bilgilerin ve içeriklerin saklanması veya gösterimi konularında Resibu herhangi bir taahhütü bulunmamaktadır. Resibu bir depolama hizmeti değildir. Resibu’nun, yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, hesap Sahiplerinin veya diğer kullanıcıların sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya size bir kopyasını sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.2.16. Diğer kişiler, kendi ürün ve hizmetlerini Resibu Hizmetleri aracılığıyla sunabilir ve bu üçüncü taraf faaliyetleri nedeniyle Resibu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası
6.1. Resibu, Platform’da Mesleki Hesap Sahibiyle ilgili bilgileri işbu Hesap Sözleşmesi ve işbu Hesap Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Resibu Mesleki Hesap Sahibine ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Mesleki Hesap Sahibi, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda giriş yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Hesap Sahibinin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Platform’a girilen verileri Resibu tarafından Hesap Sözleşmesi kapsamında; Platform’un fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. Resibu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir.
6.3. Resibu tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Platform’un kullanılması ile Hesap Sahibi güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Hesap Sahibi, bu değişiklikleri izlemekle yükümlüdür ve bu tür değişikliklerle ilgili olarak Resibu'dan herhangi bir talepte bulunma veya herhangi bir zarar ziyan iddiasında bulunma hakkına sahip değildir. 
6.4. Hesap Sahibi, Platform dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Hesap Sahibinin veya Resibu'nun ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Resibu'nun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap Sahibi, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Resibu'nun bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve tamamen tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Hesap Sahibi, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. Hesap Sahibi, Resibu hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için Resibu'nun herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı Resibu'nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. Hesap Sahibi ilan verirken veya Resibu Platform’u kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak Resibu'nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.8. Hesap Sahibi, müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, Resibu'nun bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları
7.1. Platform dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Platform’un Resibu Veri Tabanı, Resibu Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dahil olmak üzere tüm bileşenleri, Resibu'nun telif haklarına tabi eserleri olarak kabul edilir ve Resibu'ya aittir veya Resibu tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Hesap Sahibi, Resibu'nun hizmetlerini, bilgilerini ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu çalışmalarını satma, işleme, paylaşma, dağıtma, sergileme veya başkalarının Resibu'nun hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Platform Kullanım Koşulları dahilinde Resibu tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde, Resibu'nun telif haklarına tabi eserlerini çoğaltma, işleme, dağıtma veya bunlardan türetilmiş eserler oluşturma yetkisine sahip değildir.
İşbu Hesap Sözleşmesinin kabul edilmesi ile birlikte Resibu, Platform'un Hesap Sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve Hizmetlerden yararlanma amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin Hesap Sahibine özel olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı sunmaktadır.

8. Hesap Sözleşmesinin Değişimi, Süresi, Feshi ve Tazminat 
8.1. Resibu, işbu Hesap Sözleşmesini tek taraflı olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri herhangi bir zamanda Platform'da yayınlayarak yapabilir. Değişiklikler, Platform'da yayınlandığı tarihte geçerli olacak ve diğer hükümler aynı şekilde yürürlükte kalacak ve sonuçlarını sürdürecektir. Hesap Sahibi, işbu Hesap Sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip değildir.
8.2. Hizmet ücretini banka kartı, diğer ödeme araçları aracılığıyla veya havale/EFT yoluyla ödeyerek işbu Üyeliğini sonlandırmak isteyen Hesap Sahibi, işbu Hesap Sözleşmesine ilişkin ilan ve ücret ödemesi konularında Resibu'dan herhangi bir bedel iadesi talep edemeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. Üstelik, Hesap Sahibi, işbu sözleşme ve diğer ek sözleşmelerde belirtilmeyen durumlarda verilen hizmet tutarlarının iptalini ve bedel iadesini talep edemeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Resibu, işbu Hesap Sözleşmesi'ni hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal sonlandırma hakkını tazminatsız olarak kullanabilir. Resibu'nun tazminat hakları ise Hesap Sahibinin kusuru sebebiyle oluşabilecek konularda saklıdır.
8.4. Hesap Sahibi, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmesiyle yürürlüğe gireceğini ve işbu  Üyeliği sonlandırmadığı takdirde devam edeceğini kabul ederler. Ancak, Hesap Sahibi istediği zaman bu Sözleşme uyarınca oluşturulan işbu Üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi sona erdirebilir. Bununla birlikte, böyle bir durumda Resibu, Üyeliğin sonlandırılma tarihine kadar kazanmış olduğu alacaklarına dair hakları saklı tutulacaktır.

9. Mücbir Sebepler
9.1 Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, önceden tahmin edilemeyen ve Resibu'nun kontrolü dışında gerçekleşen, ortaya çıkmasıyla Resibu'nun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini imkânsız kılan ve hukuken mücbir sebep olarak kabul edilen tüm durumlar, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Resibu'nun kusuru olmaksızın gerçekleşen internet kesintileri veya diğer mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez veya gecikirse, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hesap Sahibi, Resibu'dan tazminat talep edemez. Mücbir sebep durumunun 14 günden fazla sürmesi durumunda, Resibu sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.
9.2. Mesleki Hesap Sahibi, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

10. Uygulanacak Hukuk Süreçleri, Yetkiler, Yürürlük
10.1. İşbu Hesap Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Hesap Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.
Bu sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Resibu'ya ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yoluyla yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul edeceklerini taahhüt etmişlerdir.
10.2. Bu Hesap Sözleşmesi, Hesap Sahibi tarafından elektronik ortamda kabul edildiğinde ve yürürlüğe girdiğinde, aynı zamanda bu Sözleşme ile bağlantılı olan ekler ve Platform'da bulunan kurallar ve şartlar ile birlikte geçerli olacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasalara aykırılığı veya uygulanabilir olmaması, diğer hükümlerin yürürlüğünü etkilemeyecektir ve bu hükümler aynı şekilde yürürlükte kalacaktır.

11. Hesap Sözleşmesinin Ekleri
11.1. Hesap Sahibi, işbu Hesap Sözleşmesi ile Hesap Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan eklerin ve ayrıca Platform’da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, Mesleki Hesap Sahibi olarak Hesap Sözleşmesi ile eklerine ve Platform’da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Gizlilik Politikası
Ek-2 Kullanım Koşulları 
Ek-3 İlan Kuralları
Ek-4 KVKK
Ek-5 Çerez Politikası
Ek-6 İlan Ekstrala
Ek-7 R.E.P. Showroom Kullanım Kuralları