Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.

Emlak İlanı Verme Kuralları

 

 1.  Üyelik Sahibi, Portal dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden Üyelik Sahibinin veya Resibunun ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Resibunun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2.  Üyelik Sahibi ve Resibu.com portalına erişim sağlayan kullanıcılar; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Resibunun bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve tamamen tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3.  Üyelik Sahibi, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliğinde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonunun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4.  13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'lere göre Resibu Gayrimenkul ilan portalındaki tüm ilanlar Türk Lirası olarak girilmelidir.
 5.  İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalı, herhangi bir bağlantıya link verilmemeli, Resibunun izin verdiği formatın dışına çıkılmamalıdır.
 6.  Her türlü kategori seçimi, bilgi, görsel ve fotoğraf paylaşımı ilana ait olmalıdır. Resibunun bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır. Her türlü paylaşımın sorumluluğu hesap sahibine aittir. İlan girişinde bulunan hesap sahibi, yasalara, ve ilgili mevzuatlara, Resibu ilan verme kurallarına ve Resibu Üyelik Sözleşmelerinde onayladığı kurallara uymayı, tüketiciyi aldatma ve kandırmaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmamayı kabul ederek Resibu hizmetlerinden faydalanır.
 7.  Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 8.  Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinden yetki belgesi alınarak emlak ofisleri tarafından yapılmalıdır.
 9.  Bütün ilanlar için fiyatlar gerçeği yansıtmalıdır.
 10.  Taşınmazın Tapu Kayıt belgesinde yer alan şerhler varsa ilan açıklamasında açıkça belirtilmelidir. Bu durum Resibu bu konuda sorumluluk bulunmamaktadır. Her türlü paylaşımın sorumluluğu Hesap Sahibine aittir.
 11.  İlanlar sadece satış amaçlı olduğundan, alış amaçlı arayışları belirten yazı yada görseller ilan içeriğinde bulunmamalıdır.
 12.  İlan yayınlandıktan sonra ilan içeriklerinde Resibunun belirlediği ve sonradan revize edebileceği bazı ilan özellikleri değiştirmeye kapalıdır, ilan veren ilan vermeden önce bu durumu kabul etmiş sayılır.
 13.  Konut ve iş yeri kiralama ilan kategorilerinde kiralama periyodu ve fiyatı için aylık bazda bilgi girilebilir.
 14.  İlanların toplu gösterimi yalnızca Projeden Konut ve Projeden İşyeri kategorilerine aittir. Onun dışında verilecek her ilan bir taşınmazı temsil etmelidir. Aksi durumlarda Resibu ilanı kaldırma ve üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.
 15.  Projeden Konut ve Projeden İş Yeri kategorilerinde Bağımsız bölüm ilanları yalnızca o Proje kapsamındaki taşınmazları kapsamalıdır.
 16.  Tamamlanmamış taşınmazlar Projeden Konut ve Projeden İşyeri kategorileri altında yer almak zorundadır. Normal ilan olarak kesinlikle Resibuda yer alamaz.
 17.  Proje kapsamındaki tamamlanmış taşınmazlar için Satılık ve Kiralık kategorilerinde ilan verilebilir.
 18.  İlan yayından kaldırılsa dahi kullanılmaya başlanılan paket ücretleri iade edilemez.